الهام فاطمی

files-artists-FatemiElham[b1f6d5b7663493e955835a3155271dfc].jpg
۱۷ بهمن ۱۳۹۳
۲۷ بهمن ۱۳۹۳
الهام فاطمی متولد 1364 شروع فعالیت هنری از سال 1387 - شرکت در چند نمایشگاه گروهی: - نمایشگاه گروهی گالری ارت لب بیروت "نورها" 1393 - نمایشگاه گروهی "فضای داخلی" گالری 26 1393 - نمایشگاه گروهی گالری ارت لب بیروت "پرتره ها" 1392 - نمایشگاه گروهی نقاشی و حجم گالری شیلا 1392 - نمایشگاهگروهی 7نگاه فرهنگسرای نیاوران 1392.1393 - نمایشگاه گروهی نقاشی گالری دارالفنون کویت 1391 . - نمایشگاه از گذشته تا فردا گالری دی 1392.1393 - نمایشگاه گروهی گالری شیلا 1392 - نمایشگاه گروهی به نفع کودکان سرطانی فرهنگسرای نیاوران 1391 - برگزیده شش هفته با هنر ایران در کانادا و نمایش اثار در گالری کویین تورنتو 1391 - 100 اثر 100 هنرمند گالری گلستان 1391.1392.1393, 1390و1389 - نمایشگاه فروش اثار هنرهای تجسمی کشور تالار وحدت 1391 - نمایشگاه گروهی 7نگاه فرهنگسرای نیاوران 1391 - برگزیده چهارمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر 1390 - نمایشگاه گروهی اریا 1390