بهارک امید فرد

files-artists-OmidfardBaharak[b1f6d5b7663493e955835a3155271dfc].jpg
۲۴ بهمن ۱۳۷۹
۰۱ اسفند ۱۳۷۹
۰۳ ارديبهشت ۱۳۸۳
۰۷ ارديبهشت ۱۳۸۳
متولد 1355 تهران لیسانس گرافیک از دانشگاه هنر تهران نمایشگاه های انفرادی: نمایشگاه نقاشی نگارخانه الهه- تهران 1385 نمایشگاه نقاشی نگارخانه Werkstatts آلمان 1385 نمایشگاه نقاشی نگارخانه الهه- تهران 1383 نمایشگاه نقاشی نگارخانه الهه- تهران 1382 نمایشگاه نقاشی نگارخانه الهه- تهران 1380 نمایشگاه های گروهی: نمایشگاه نقاشی خانه هنرمندان تهران 1383 ششمین بیینال نقاشی تهران 1383 نمایشگاه نقاشی گالری Middle East Arts دبی 1383 چهارمین بیینال تصویرسازی 1378 مصاحبه هنری با Kulturdienst- آلمان 1384