طبلا - صدیقه صفارزادگان

بدون عنوان
عنوان : بدون عنوان
ابعاد : 70*90
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی بوم
بدون عنوان
عنوان : بدون عنوان
ابعاد : 70*70
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی بوم
بدون عنوان
عنوان : بدون عنوان
ابعاد : 55*70
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی بوم
بدون عنوان
عنوان : بدون عنوان
ابعاد : 126*132
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی بوم
بدون عنوان
عنوان : بدون عنوان
ابعاد : 131*134
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی بوم
files-exhibitions-19-120x80-cm[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی بوم
files-exhibitions-15-90x120-cm[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی بوم
files-exhibitions-8-80x80cm-ترکیب-مواد-1394--بی-عنوان[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی بوم