طبع

طبع

طبع

مهدی طوایی حمیدی
۱۰ آبان ۱۳۹۸
۲۰ آبان ۱۳۹۸

شما چند ساله هستید؟

این اولین سوالی بود که از مهدی پرسیدم. وقتی احساس کردم مهدی با جدیت وارد دنیای پرفراز و نشیب ما شده، ... چرا که در زندگی آموخته ام که فراگیری هر کاری سن مشخص خود را دارد از بازیگوشی کودکانه تا ورزش و تحصیل و ازدواج.گاهی هم تو یاد می گیری. قاعده دلیل بر استثنا نیست. موتزارت را می بینی که در پنج سالگی آهنگ ساخته. از آن طرف ونگوگ را پیدا می کنی که در 29 سالگی شروع می کند و در 39 سالگی جهان را متحیر می کند. مهدی حمیدی از آن هنرمندانی است که قاعده نمی شناسد و هرچه به او بگویی به طرز حیرت انگیزی چنبه های دیگر آن را تجربه می کند. از متریال گرفته تا ساختار نقاشی. به فلسفه اهمیت می دهد و هر قلمی را توجیه می کند. تا ذهن جستجوگرش عملۀ هنر نباشد. و خلاقیت و به روز بودنش برایش مهم است. و این در حالی است که مرز فلسفه سوزی را خوب می شناسد. از آنجا که من به عنوان معلم وی به طراحی اصرار دارم.از طراحی کم نمی گذارد و قبل از شروع به کار بارها و بارها اتود می زند تا هندسه درستی را اجرا کند. ادراک درست تنالیته در اجرای ترکیب بندی های او نقش مهمی دارد. او ذاتا تونال کار می کند. از فعالیت خط در آثارش پرهیز می کند. به همین دلیل خلوتی و سکوتی وصف ناپذیر در آثارش دیده می شود. وجود خط افق به ایستایی و خلوت آثارش کمک کرده و بیننده را در خلاء قرار می دهد تا به لحاظ منطقی دچار اشتباه شود که آیا نور از درخت جلوتر است یا بر عکس!

آنچه نظر من را بیشتر جلب می‌کند جای خالی انسان در آثار اوست. به نظر می‌رسد آثارش تمنای انسانی را دارد که او در زندگی گم کرده و همچنان به دنبال اوست. با این همت و جدیت هرگز از او نخواهیم پرسید مهدی چان شما چند ساله هستید؟

احمد وکیلی

آبان 1398