تهران دیدن

تهران دیدن

تهران دیدن

آرش اکبری سنه
۱۹ مهر ۱۳۹۸
۰۲ آبان ۱۳۹۸

تهران دیدن

آرش اکبری سنه درباره هفتمین نمایشگاه عکس انفرادی خویش اینگونه می نویسد: من عاشق تهران هستم، اما بی‌رودربایستی تهران هر روز مورد حملات بی پایان کلامی مختلفی قرار میگیرد؛ مثلا مردمش میگویند فقط دو هفته آسمان آبی اش در سال نمایان میشود و اینکه این بینوا چقدر کثیف و شلوغ و بد ریخت شده است

قبول که شلوغ است و ترافیک دارد ولی طاقت ندارم زیبایی های شهرم را هم در کنار کمبودهایش ندید بگیرم؛ شهری که در و دیوارش پر است از ردپای هنرمندان کمتر بنام و معمارانی که جای جای شهر را با هنرشان برای ساکنانش زیبا کرده اند

باور دارم میتوان تهران را واقعا دید، از آن دیدن‌ها که سهراب پس از شستن چشمها به آن اشاره کرده بود؛ دیدنی که یادمان می‌آورد شهر فقط معبری چند باندی برای عبور با سرعت زیاد و یا خانه ای بزرگ برای خوابیدن در آن نیست، بلکه شهر جاییست برای لذت بردن از زیبایی های پنهان و آشکاری که در پس هر کوچه و خیابانش منتظر کشف شدن دوباره توسط ساکنانش است.

                                                                                                                                                                                                                                         آرش اکبری سنه

مهرماه ۱۳۹۸