زمین است

زمین است

زمین است

پوریا نهایی
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
۰۷ خرداد ۱۳۹۶

زمین است؛

دایره ای مرموز که مردمش جایی بر اوج ستونهای سهمگین و سنگین،فارغ از سکوت جان فرسا،به میهمانی ستارگان مشغولند و جایی فریادهای خاموششان از زیر آوارهای سربی طنین انداز است! زمین است!

زاینده طلای سیاه،آسمان خاکستری وشب های بی مهتاب!

زمین است،زاینده ی انسان دیروز وانسان امروز