گلی توکلی

files-artists-01-(74)-0[b1f6d5b7663493e955835a3155271dfc].jpg
فارغ التحصیل رشته هنر از دانشگاه تهران تصویر گر کتاب کودک و فیلم های متحرک از سال 1379 فعالیت در زمینه مجسمه سازی را شروع نمود.