بهرنگ صمدزادگان

files-artists-SamadzadeganBehrang[b1f6d5b7663493e955835a3155271dfc].jpg
۱۶ خرداد ۱۳۸۴
۲۴ خرداد ۱۳۸۴
متولد 1358 تهران لیسانس نقاشی از دانشگاه هنر فوق لیسانس نقاشی از دانشگاه تربیت مدرس شرکت در چندین نمایشگاه گروهی و انفرادی