عباس سارنج

۲۹ آبان ۱۳۷۸
۰۴ آذر ۱۳۷۸

متولد 1325 اصفهان

فارغ التحصیل 1345 هنرستان هنرهای زیبا

فارغ التحصیل 1349 دانشکده هنرهای زیبا

نمایشگاهها :

1343 – انجمن روابط فرهنگی ایران و بریتانیا ، اصفهان

1344 – انجمن ایران و آمریکا ، اصفهان

1347 – تالار نقش، تهران

1348 – تالار نقش، تهران

1349 – جشنهای فرهنگ و هنر ، تهران

1350 – دانشکده هنرهای زیبا ، تهران

1352 – تالار فرهنگ ، مسجد سلیمان

1354 – تالار قندریز ، تهران

1355 – گالری لوترک ، تهران

1355 – پنجاه سال گرافیک ایران ، تهران

1356 – نمایشگاه بین المللی کاریکاتور آتن

1356 – تالار قندریز ، تهران

1356 – تالار عبید ، تهران

1357 – نخستین نمایشگاه هنر گرافیک آسیا ، تهران

1364 – دومین بینال هنر آسیا ، داک

ا 1365 – موزه هنرهای معاصر ، تهران

1365 – سومین بینال هنر آسیا ، داکا

1366 – اولین نمایشگاه دوسالانه گرافیک طراحان ، تهران

1368 – دومین نمایشگاه دوسالانه گرافیک طراحان ،

1369 – گالری افرند به مناسبت بزرگداشت هزارمین سال شاهنامه فردوسی ، تهران

1372 – گالری آریا ، تهران

1373 – گالری بامداد ، تهران

1373 – خانه ایران ، پاریس ، فرانسه

1378 – گالری الهه ، تهران

1378 – گالری الهه ، تهران

1382 – نمایشگاه جشن مهرگان ، اورنج کانتی ، کالیفرنیا

1382 – می می گالری ، لوس آنجلس ، کالیفرنیا

1383 - گالری الهه ، تهران