الهه کشاورز

files-artists-20190919-192011[b1f6d5b7663493e955835a3155271dfc].jpg

الهه کشاورز

متولد : 1361 شیراز

رشته تحصیلی : گرافیک نقاشی

دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهید رجایی دانشگاه الزهرا

زمینه فعالیت : نقاشی مجسمه سازی عکاسی گرافیک

سوابق :

برگزیده فرهنگی هنری دانشگاه شهیدرجایی 1389 .

برنده مسایقات نقاشی دیواری( شهرداری منطقه یک شیراز ) 1390 .

برگزیده نهمین جشنواره بین المللی پویانمایی تهران 1393 .

شرکت در اولین همایش اقتصاد هنر ایران در فرهنگستان هنر و دریافت مجوز کارآفرینی از مرکز آموزش و مدیریت دولتی در سطح ملی .

نمایشگاهها :

برگزاری نمایشگاه گروهی پوستر و حجم در نگارخانه دانشگاه شهید رجایی 1389 .

برگزاری نمایشگاه گروهی نقاشی در گالری بهزاد 1392 .

برگزاری نمایشگاه انفرادی نقاشی در گالری بهزاد 1392 .

برگزاری نمایشگاه گروهی نقاشی union of artists of Armenia - 1394 .

برگزاری نمایشگاه گروهی نقاشی (دورنمای نزدیک )گالری مرکز فرهنگی یونس امره سفارت ترکیه در تهران1395 .

برگزاری نمایشگاه گروهی مجسمه ( صد اثر صد هنرمند ) در گالری گلستان 1398 .