بابک اطمینانی

متولد سیزدهم اسفند 1335، تهران تحصیلات: • فوق لیسانس نقاشی – طراحی از کالج هنرهای زیبای کالیفرنیا، 1370 • لیسانس طراحی (با درجه ممتاز) از کالج هنرهای زیبای کالیفرنیا، 1368 سابقه تدریس: • تدریس در گروه نقاشی دانشگاه‌های مختلف تهران در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس • دستیار پرفسور لری مککلری، رئیس دپارتمان طراحی کالج هنرهای زیبای کالیفرنیا • طراحی و تدوین دوره‌های سیستماتیک کارگاهی، ویژه مفاهیم اصلی آکادمیک در نقاشی قرن 20 فعالیت‌ها: • نقاش، استاد دانشگاه • برگزار نمایشگاه‌های انفرادیو گروه در آمریکا و ایران بابک اطمینانی هنرمندی است که در غرب مدرن تحصیل کرده است اما نقاشی‌هایش، احساساتش و افکارش به سوی شرق عرفانی اشاره دارند. بینش او درجستجوی وحدت است بین دو قطب متضاد مدرنیسم و سنت. نقاشی‌های بابک اطمینانی درباره جوهر است – درباره آشکار نهان – و زیبایی باشکوهش، نقاشی‌های او درباره یگانگیو راز و رمز طبیعت است، و خود او نیز از این دو منبع الهام می‌گیرد. او نقاشی می‌کند تا اراده هنرمندانه‌اش را با قوانین فیزیک و تصادفات سرنوشت یکی گرداند. من نقاشی می‌کنم تا استغاثه کنم به درگاه اویی که تقسیم‌ناپذیر است تا پرده از رازی بر بوم نقاشی من بردارد. اگر دعایم مستجاب شود، کائناتی از جنس رنگ در برابر چشمانم زنده می‌شود که به آن شهادت می‌دهم.