سولماز حشمتی

files-artists-614016personal-photo2[b1f6d5b7663493e955835a3155271dfc].jpg

سولماز حشمتی

1360 اصفهان- ایران

تحصیلات:

1390 کارشناسی ارشد پژوهش هنر - دانشگاه هنر تهران

1385 کارشناسی نقاشی- دانشگاه هنر تهران

نمایشگاهها:

1393 نمایشگاه گروهی یشت خانه هنرمندان - تهران

1392 حراج آثار کوچک - گالری هوم - تهران

1392 جشنواره فجر نگارخانه صبا - تهران

1392 نمایشگاه انفرادی - بام- گالری هوم تهران

1385 دوسالانه طراحی- تهران

1383 دومین نمایشگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه هنر نگارخانه برگ تهران

1379 نمایشگاه گروهی - هنرستان هنرهای زیبا - اصفهان