نوید ظفر علیزاده

files-artists-photo-2018-11-22-20-05-38[b1f6d5b7663493e955835a3155271dfc].jpg

نوید ظفر علیزاده، متولد 1363، مشهد

کارشناسی ارشد نقاشی از دانشکده هنر ومعماری دانشگاه آزاد تهران ( واحد مرکزی)

تدریس در دانشگاه های هنر مشهد، گرگان

نمایشگاه انفرادی

گالری فرزاد مشهد 1395

نمایشگاههای گروهی

گالری Azadhan, استانبول ، 1397

گالری سو، تهران ، 1396

گالری فرزاد، مشهد، 1396

گالری آذرنو، مشهد، 1396 و 1395

گالری آبان، مشهد، 1395 و 1394

گالری آرتین، مشهد، 1393 و 1394

گالری آتبین، تهران، 1391

گالری صبا، تهران، 1386