آریا اقبال

files-artists-EghbalAria[b1f6d5b7663493e955835a3155271dfc].jpg
۲۵ دى ۱۳۷۸
۲۶ بهمن ۱۳۷۸
متولد 1341 تهران لیسانس نقاشی از دانشگاه الزهرا برگزاری نمایشگاه های متعدد در ایران و خارج