آرزو رمضان جماعت

files-artists-Ramezan-Jamaa’tArezoo[b1f6d5b7663493e955835a3155271dfc].jpg
آرزو رمضان جماعت متولد 1360، تهران کارشناسی ارشد نقاشی، دانشگاه الزهرا، 1388 کارشناسی صنایع دستی، دانشگاه هنر اصفهان، 1383 عضو گروه موسس آتلیه نقش مس، 1388 شرکت در بیش از 10 نمایشگاه گروهی چاپ ، نقاشی و طراحی - گالری الهه، آریا ، زیرزمین دستان ، هور ... نمایشگاه گروهی نقاشی ، چاپ و طراحی مالمو ( سوئد ) 1393