شیرین آزادی

files-artists-image1[b1f6d5b7663493e955835a3155271dfc].JPG

متولد 1358

عضو انجمن نقاشان ایران 1388

عضو موسسه هنرهای تجسمی ایران 1389

سابقه کار در شرکت دامون فر با عنوان کارشناس هنری 1388

شرکت در چندین نمایشگاه گروهی در خانه هنرمندان ایران

شرکت در نمایشگاه گروهی گالری 26 در 1392

شرکت در نمایشگاه گروهی گالری شیلا 1390

شرکت در نمایشگاه گروهی در ابرا گالر ی لس آنجلس امریکا 1390

برگزاری نمایشگاه انفرادی در گالری میرمیران خانه هنرمندان 1390

شرکت در فستیوال نقاشی مونترو و برنده چایره این فستیوال در کشور سوییس 1389

برگزاری نمایشگاه انفرادی در گالری سیحون 1389

شرکت در نمایشگاه گروهی در دانشگاه وست میننستر لندن 1388

شرکت در نمایشگاه گروهی فجر در موزه هنرهای معاصر تهران 1387

شرکت در نمایشگاه گروهی هفت نگاه در گالری آریا 1387

برگزاری نمایشگاه انفرادی در گالری کمال الملک در 1384

برگزاری نمایشگاه انفرادی در گالری فیروزه در 1378