شهره قنبری

files-artists-IMG-2728[b1f6d5b7663493e955835a3155271dfc].jpg

شهره قنبری

در سال 1358 از دانشکده هنرهای تزیینی (دانشگاه هنر در رشته معماری داخلی ) فارغ التحصیل شد. او در دهه شصت فعالیت خود را در زمینه معماری داخلی و نقاشی آغاز کرد و دردهه هشتاد گالری هنری و آموزش نقاشی را تاسیس نمود. اولین دوره کاری را با سوژه های طبیعت و طبیعت بی جان آغاز کرد. در ادامه دهه هشتاد شهره در کار های هنری اش ،با نگاهی عمیق تر و با بهره بردن از تکنیک ها و مواد مختلف به مسائل اجتماعی و بخصوص مسئله زنان پرداخت. حاصل این کارهای هنری چندین نمایشگاه انفرادی و گروهی در ایران و کانادابوده است.