لیدا ارزاقی

files-artists-photo-۲۰۱۷-۰۲-۱۷-۲۰-۵۴-۳۷[b1f6d5b7663493e955835a3155271dfc].jpg
۱۳۸۸، لیسانس طراحی گرافیک و مولتی مدیا (عکاسی)، انگلستان.
۱۳۸۵، فوق دیپلم هنرهای تجسمی (گرافیک)، ایران.

۱۳۹۰، کتاب انعکاس، انتشارات  lark crafts, نیویورک، آمریکا.
۱۳۹۵، نمایشگاه انفرادی عکاسی، گالری الهه، ایران.
۱۳۸۹، نمایشگاه گروهی عکاسی ، ایتالیا.