مریم هاشمی

files-artists-20161007160418-IMG-38596[b1f6d5b7663493e955835a3155271dfc].jpg
مریم هاشـمی متولد ١٣٥٦
وفارغ التحصیل رشـته ارتباط تصـــویری
از دانشگاه آزاد است.
بعـــد از اتمام تحصیلاتش درسال١٣٨١ به لندن
رفت و فعــالیت خود را ادامه داد. او درزمینه های دیگر هنـــری همانند
بازیگری و هنر اجرا نیز تجربه هایی بدست آورد.