میر یعقوب عمامه پیچ

files-artists-AmamehpichYacob[b1f6d5b7663493e955835a3155271dfc].jpg
متولد 1325-تبریز تحصیلات: دیپلم نقاشی از هنرستان میرک تبریز لیسانس نقاشی از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران فعالیتهای آموزشی: تدریس نقاشی و طراحی ومبانی هنرهای تجسمی به طور رسمی دانشکده صدا و سیما از سال 1364 تا کنون دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران هنرستان هنرهای زیبا تبریز هنرستان هنرهای زیبا تهران دانشگاه آ‍‍زاد تبریز 1384 مروری بر آثار، گالری دی 1383 نمایشگاه نقاشی انفرادی، گالری لاله 1383 نمایشگاه نقاشی و چیدمان، گالری لاله 1381نمایشگاه طراحی همراه با حسن واحدی، گالری طراحان آزاد 1381 نمایشگاه نقاشی(درختان من) انفرادی، گالری گلستان 1372 نمایشگاه نقاشی (تجربه های آزاد)، گالری گلستان 1370 نمایشگاه نقاشی (گرایش اساطیری)، گالری گلستان 1367 نمایشگاه نقاشی ( گرایش اساطیری)، گالری گلستان 1367 نمایشگاه نقاشی (مجموعه آثار)، گالری پافر 1366 نمایشگاه نقاشی (فرآیند تحول آثار)، نشر نقره 1354 نمایشگاه پرتره، بوشهر 1353 هنرستان میرک تبریز نمایشگاه های گروهی: 1384 نمایشگاه هنر معنوی، فرهنگسرای نیاوران 1383 نمایشگاه گروهی به دعوت جهان اسلام، فرهنگستان هنر 1383 نمایشگاه گروهی چیدمان و نقاشی، گالری مات 1383 اولین نمایشگاه آرت اکسپو، تالار وحدت 1383 ششمین بی‌ینال نقاشی معاصر، موزه هنرهای معاصر تهران 1382 نمایشگاه گروهی نقاشی به نفع زلزله بم 1382 نمایشگاه گروهی نقاشی اعضای انجمن هنرمندان نقاش ایران، کانادا 1381 نمایشگاه گروهی نقاشی جهان اسلام، موزه هنرهای معاصر تهران 1381 نمایشگاه گروهی نقاشی (تجربه های نو) انجمن هنرمندان نقاش ایران، نگارخانه هنرمندان 1381 نمایشگاه گروهی نقاشی، فرانسه 1380 نمایشگاه گروهی نقاشی، کویت 1379 نمایشگاه گروهی نقاشی، ترکمنستان 1379 نمایشگاه گروهی نقاشی، قزاقستان 1379 نمایشگاه گروهی نقاشی، قرقیزستان 1378 اولین بی‌ینال طراحی معاصر ایران، موزه هنرهای معاصر تهران 1377 نمایشگاه گروهی طراحی معاصر، گالری افرند 1377 شرکت در نمایشگاه گروهی طراحی معاصر، گالری برگ 1376 شرکت در بی ینال سه سالانه، خارج از مسابقه در موزه معاصر 1376 نمایشگاه جمعی 100 اثر صد هنرمند، گالری گلستان 1375 نمایشگاه گروهی نقاشی، فرانسه 1372 نمایشگاه گروهی نقاشی، گالری هفت ثمر 1371 نمایشگاه گروهی نقاشی، گالری گلستان 1370 اولین بی‌ینال نقاشی، موزه هنرهای معاصر 1368 نمایشگاه جمعی پرتره در موزه هنرهای معاصر تهران 1365 نمایشگاه جمعی در فرهنگسرای نیاوران با عنوان منظره 1358 نمایشگاه گروهی طراحی، دانشکده هنرهای زیبا 1352 نمایشگاه گروهی طراحی، دانشکده هنرهای زیبا 1351 نمایشگاه گروهی طراحی، گالری سیحون