علیرضا میرزارضایی

files-artists-95-01-19587--ss-(3)1[b1f6d5b7663493e955835a3155271dfc].jpg
1 – علیرضا میرزا رضایی هنرمند ناشنوای مطلق 2 – متولد 1350 – فوق لیسانس 1379 رشته نقاشی 3 – خوشنویسی دوره عالی در انجمن خوشنویسان 1376 4 – شرکت در چندین نمایشگاه از جمله : - انفرادی • گالری سبز 1375 • گالری سبز 1376 • گالری برگ 1378 • گالری برگ 1380 - گروهی • موزه‌ هنرهای معاصر تهران – چهارمین نمایشگاه دوسالانه نقاشی ایران 1376 • فرهنگسرای نیاوران ( کشور من در سال 2000) 1376 • فرهنگسرای شفق – انجمن ملی حمایت از حقوق کودکان در ایران 1377 • فرهنگسرای نیاوران – بنیاد امور بیماریهای خاص 1377 • فرهنگسرای شفق 1378 • گالری ماه مهر 1393 - جوایز • موزه هنرهای معاصر تهران – چهارمین نمایشگاه دوسالانه نقاشی ایران 1376