شهره عدالت

files-artists-EdalatShohreh[b1f6d5b7663493e955835a3155271dfc].jpg
شهره عدالت متولد 1345 تهران کارشناس شیمی از دانشگاه صنعتی شریف عضو پیوسته انجمن نقاشان ایران نمایشگاه انفرادی-گالری مهروا 1389 نمایشگاه گروهی-بومرنگ 1389 بیینال طراحی سال 1388 (موضوع :شهر) موزه امام علی نمایشگاه گروهی- گالری اریا-1390 نمایشگاه گروهی چاپ-گالری هفت ثمر-1391 نمایشگاه گروهی چاپ-گالری آریا – 1391