شهریار احمدی

files-artists-AhmadiShahriar[b1f6d5b7663493e955835a3155271dfc].jpg
۱۸ مهر ۱۳۸۱
۲۴ مهر ۱۳۸۱
متولد 1358 کرمانشاه دیپلم نقاشی از هنرستان تجسمی کرمانشاه لیسانس نقاشی از دانشگاه هنر ( تهران ) فوق لیسانس نقاش از دانشگاه هنر ( تهران ) عضو انجمن هنرمندان نقاشی ایران 1383 عضو هیئت داوری جشنواره سراسری جوانا غرب کشور ( مریوان ) 1382 برگزیده نقاشی اولین فستیوال دانشجویان دانشگاه هنر (تهران ) 1378 جایزه اول طراحی جشنواره سراسری جوانان غرب کشور ( مریوان ) 1375 برگزیده طراحی جشنواره سراسری جوانان کشور (کرمانشاه ) 1374 برنده جایزه اول مسابقات نقاشی آسیا و اقیانوسیه 1383 نمایشگاه گروهی اعضای انجمن های نقاشان ایران خانه هنرمندان ایران 1383 نمایشگاه نقاشی گروه (بدنه) گالری برگ 1382 شرکت در ششمین دو سالانه نقاشی معاصر ایران موزه هنرهای معاصر تهران 1382 نمایشگاه انفرادی نقاشی گالری الهه 1382 نمایشگاه اساتید جهاد دانشگاهی هنر کرج 1382 نمایشگاه گروهی طراحی ( نقاشان تهران ) گالری هنر ( ارسباران ) 1381 نمایشگاه دوسالانه طراحی معاصر ایران (گالری آشتزاد ) 83 و 1381 نمایشگاه دوسالانه طراحی معاصر ایران (گالری برگ ) 82 و 1381 نمایشگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه هنر ( گالری برگ ) 1381 نمایشگاه انفرادی نقاشی (‌گالری الهه ) 1380 شرکت در اولین نمایشگاه هنر مفهومی ایران ( Canseptual Art) موزه هنرهای معاصر تهران با عنوان (تار عنکبوت) 1380 نمایشگاه گروهی نقاشی گزیده دکتر جهانگیر کازرونی ) ( گالری برگ ) 1379 نمایشگاه انفرادی نقاشی (گالری برگ ) 1378 نمایشگاه گروهی نقاشی ( گالری فرشته ) 76-75-1374 نمایشگاه گروهی نقاشی ( کرمانشاه )