رکنی حائری زاده

files-artists-HaerizadehRockni[b1f6d5b7663493e955835a3155271dfc].jpg
۰۳ مهر ۱۳۷۹
۰۸ مهر ۱۳۷۹
متولد 1357 تهران لیسانس نقاشی از دانشگاه هنر فوق لیسانس نقاشی از دانشگاه هنر برگزاری نمایشگاه های گروهی و انفرادی در ایران ، کانادا و دوبی.