رضا هدایت

۱۶ تير ۱۳۸۲
۲۱ تير ۱۳۸۲
متولد 1345 سنندج کارشناسی ارشد نقاشی از دانشگاه هنر 1378 برگزاری 18 نمایشگاه انفرادی 1371- 1383 شرکت در بیش از 30 نمایشگاه گروهی تصویرگری کتاب برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برنده جایزه تشویقی کنکور نومای ژاپن نگارش و تصویرگری کتاب حیوانات نانجیب