ریحانه حسینی

files-artists-HosseiniReihaneh[b1f6d5b7663493e955835a3155271dfc].jpg
متولد 1367 ، تهران کارشناسی فلسفه، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، 1390 دارای گواهینامه دوره های نقاشی و طراحی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 1389 نمایشگاه های گروهی: نمایشگاه گروهی طراحی و نقاشی، نگارخانه لاله، 1389 نمایشگاه گروهی انجمن نقاشان ایران، نگارخانه برگ، 1389 شرکت در پنجمین جشنواره هنر جوان، فرهنگستان صبا، 1389