علی ذاکری

files-artists-ZakeriAli[b1f6d5b7663493e955835a3155271dfc].jpg
۱۱ آذر ۱۳۸۴
۲۱ آذر ۱۳۸۴
۰۷ خرداد ۱۳۸۴
۱۴ خرداد ۱۳۸۴
متولد 1338 دیپلم هنر از هنرستان هنرهای زیبا 1360 فارغ التحصیل رشته نقاشی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران 1369 کارشناسی ارشد رشته نقاشی دانشکده هنر- دانشگاه تربیت مدرس 1378 عضو پیوسته انجمن هنرمندان نقاش ایران نمایشگاه های انفرادی: خانه هنرمندان ایران 1384 گالری لاله (انسان پراکنده) 1383 گالری طراحان آزاد- طبیعت 1383 گالری لاله- انسان پراکنده و زلزله بم 1382 گالری طراحان آزاد- بازگشت به کودکی 1379 گالری درسا- نمایشگاه طراحی 1379 نگارخانه سبز- نمایشگاه طراحی1374 نگارخانه سبز 1370 کارگاه هنر 1367 گالری قاصدک هنر- مشهد 1366 تالار هنر- رشت 1364 دانشکده هنرهای زیبا- یادداشت های سربازی نمایشگاه های گروهی: کارگاه نقاشی- گالری مات 1384 کارگاه نقاشی- گالری افرند 1384 سومین بینال نقاشان جهان اسلام 1383 نمایشگاه نقاشی- گالری لاله 1383 نمایشگاه اکسپو- تالار وحدت 1383 نمایشگاه نقاشی- گالری باران 1383 نمایشگاه هنرمندان انجمن نقاشان ایران- ونکوور کانادا 1383 نمایشگاه طراحی- دانشگاه هنر یزد 1382 نمایشگاه نقاشی- خانه تاریخی طباطبائی کاشان 1382 دومین بینال نقاشی جهان اسلام- موزه هنرهای معاصر 1381 کارگاه نقاشی- 6 روز 6 نقاش گالری لاله 1381 اولین جشنواره زمستانه تصویرسازی خیال و رؤیا 1380 نمایشگاه نقاشی چهره نگاری – گالری طراحان آ‍‍زاد 1379 طراحی معاصر تهران – موزه هنرهای معاصر تهران 1378 طبیعت در آثار نقاشان معاصر- موزه هنرهای معاصر 1378 ششمین دوسالانه طراحان گرافیک – موزه هنرهای معاصر 1378 سومین دوسالانه نقاشی ایران موزه هنرهای معاصر 1376 پنجمین نمایشگاه دوسالانه طراحان گرافیک – موزه هنرهای معاصر 1375 نمایشگاه گروهی نقاشی- اساتید دانشگاه آزاد 1374 نمایشگاه گروهی- همایش بزرگداشت اثیرالدین ابهری و حکیم هیدجی 1372 نمایشگاه بین المللی تصویرگران کتاب کودک- موزه هنرهای معاصر 1372 دومین نمایشگاه نقاشی گل تهران 1372 اولین نمایشگاه نقاشی گل تهران 1371 اولین بینال نقاشان ایران- موزه هنرهای معاصر 1370 نمایشگاه بین المللی تهران 1370 تالار هنر- رشت 1368 موزه هنرهای معاصر تهران 1365 دانشکده هنرهای زیبای تهران 1365 تالارهنر- رشت 1365 جوائز: برنده سومین بینال نقاشان جهان اسلام 1383 برنده اولین جشنواره زمستانه تصویرسازی 1380 برنده نقاشان گل در ایران 1371 برنده اولین بینال نقاشان ایران 1370