ندا معین افشاری

files-artists-Moin-AfshariNeda[b1f6d5b7663493e955835a3155271dfc].jpg
متولد ۱۳۶۰ – تهران لیسانس نقاشی ازدانشگاه علم و فرهنگ – ۱۳۸۳ منتخب مسابقه بین المللی \" Human Habitation\" 1388 عضو پیوسته انجمن نقاشان ایران نمایشگاه ها • \" چهارمین نمایشگاه هفت نگاه\" خانه هنرمندان ایران- 1389 • \" کنش- بیان- خلاقیت\" گالری والی- 1389 • \" هنر نوگرای ایران\" گالری ماه مهر- 1389 • \" صد اثر صد هنرمند\" گالری گلستان - 1389 • \" تنتور\" نمایشگاه گروهی نگارخانه الهه- 1389 • سومین نمایشگاه هفت نگاه نگارخانه ملت- 1388 • “منتخب نسل نو ” گالری هما – ۱۳۸۸ • “سوگ” نمایشگاه انفرادی گالری آریا- ۱۳۸۸ • مسابقه بین المللی “Human Habitation” لندن- ۱۳۸۸ • “چشم دیگر” گالری ماه مهر – ۱۳۸۸ • “صد اثر صد هنرمند ” گالری گلستان – ۱۳۸۸ • “ازگذشته تا…فردا ” گالری دی – ۱۳۸۸ • “منتخب نسل نو” گالری هما – ۱۳۸۷ • “صد اثر صد هنرمند” گالری گلستان – ۱۳۸۷ • “هفت نگاه” فرهنگسرای نیاوران – ۱۳۸۶ • نمایشگاه گروهی نقاشی فرهنگسرای نیاوران – ۱۳۸۶ • اولین نمایشگاه بزرگ هنر تهران تالار وحدت – ۱۳۸۳ • نمایشگاه گروهی نقاشی گالری لاله – ۱۳۸۲ • نمایشگاه گروهی نقاشی کافه عکس – ۱۳۸۲ • دومین نمایشگاه طراحی معاصرگالری آتشزاد – ۱۳۸۱ • ششمین نمایشگاه طراحی معاصر گالری برگ – ۱۳۸