علی ندائی

files-artists-NedaeiAli[b1f6d5b7663493e955835a3155271dfc].jpg
۲۷ آذر ۱۳۸۵
۰۴ دى ۱۳۸۵
متولد 1336 آبادان کارشناسی ارشد نقاشی از دانشگاه هنر تهران عضو پیوسته انجمن هنرمندان نقاش ایران عضو گروه 30 + مدرس دانشگاه های هنر نمایشگاه ها: گالری قاصدک (گروهی) 1368 گالری سیحون( گروهی) 1369 گالری قاصدک(انفرادی) 1370 گالری آریا (انفرادی) 1375 گالری آریا (انفرادی) 1376 گالری افرند (انفرادی) 1377 گالری شیو (انفرادی) 1378 فرهنگسرای نیاوران (گروه 30+) 1379 فرهنگسرای نیاوران (وینزور 2000) 1379 فرهنگسرای نیاوران (گروه 30+) 1380 اردن( گروهی) 1380 موزه متروپولیتن توکیو- ژاپن (گروه 30+ ) 1380 گالری گینزا- توکیو- ژاپن (گروه 30+) 1380 گالری برگ (گروهی) 1380 عمان ( گروهی) 1380