محمدعلی بنی اسدی

سال تولد :1334 تحصیلات: 1353-1352،اموزش مجسمه سازی هنرستان کمال الملک 1355-1353،دوره دوساله انیمیشن کانون پرورش فکری 1359-1353،هنرهای تجسمی دانشکده هنر های زیبا-دانشگاه تهران 1378 - کارشناسی ارشد رشته تصویر سازی-دانشکاه تهران سوابق کار: از سال 1353به عنوان مربی نقاشی وفیلمسازی انیمیشن در کانون پرورش فکری شروع به کار کرده واز سال1358تا کنون در بسیاری از مطبوعات به عنوان طراح وکاریکاتوریست اشتغال داشته واز سال 1361تا کنون تصویرگری حدود 70 کتاب کودک ونوجوان را انجام داده . ا ز سال 1371تا کنون به تدریس در دانشگاه ازاد اسلامی،دانشگاه هنر وموسسه تحقیقات ومطالعات رسانه ها مشغول میباشم. نمایشگاه ها: تاکنون پنج نمایشگاه انفرادی داشته ودر بیش از شانزده نمایشگاه جمعی داخل کشور ویازده نمایشگاه جمعی خارجی شرکت داشته ازجمله(لانیون-فرانسه )،(پینوکیودالموندو-ایتالیا)،(بولونیا-ایتالیا)،(تصویر گری کتاب کودک کشور کره)،(اتیاباشی-زاپن)،(تولنینو-ایتالیابزرگداشت فلینی) جوایز: 1363،یومیوری زاپن-کاریکاتور 1366،اولین نمایشگاه دوسالانه گرافیک ایران 1368،تصویر گران کتاب کودک ایران 1368،بوردیرا-ایتالیا (کاریکاتور) 1368،انگله فرانسه (کاریکاتور) 1371،پوستر برگزیده دو سالانه گرافیک ایران 1372،نمایشگاه گل وگیاه درا ثار نقاشان ایران 1373،چهارمین دوسالانه گرافیک ایران