مینا غازیانی

files-artists-GhazianiMina[b1f6d5b7663493e955835a3155271dfc].jpg
تحصیلات :فارغ التحصیل نقاشی(کارشناسی) در سال 1368 فارغ التحصیل پزوهش هنر (کارشناسی ارشد )در سال 1375 مدرس دانشگاه در سالهای 1377تا1372 نمایشگاه ها : نمایشگاه های انفرادی: 1374،گالری خصوصی 1375،گالری لریا 1376،گالری طراحان ازاد 1377،گالری طراحان ازاد 1377،گالری خصوصی 1378،گالری الهه 1378،گالری سبز 1379،گالری اثر 1379،گالری الهه 1383،خانه هنرمندان ایران نمایشگاه های گروهی : 1370،بینال اول 1369،نمایشگاه گل وگیاه 1374،بینال سوم 1374،گالری اریا 1374،تجلی احساس (سوم) 1375:تجلی احساس (چهارم) 1376،تجلی احساس (پنجم) 1377،گروهی سانفرانسیسکو 1377،فرهنگ سرای نیاوران 1378،گروهی، کشور من در سال 2000 1378،گروهی، سانفرانسیسکو 1379،گروهی،گالری درسا 1379،گروهی سانفرانسیسکو 1380،گروهی نقاشی، گالری اثر 1380،گروهی طراحی، گالری اثر 1380،گروهی نقاشی،فرهنگ سرای نیاوران