مهدی حسینی

متولد :1322،شهر کاشان تحصیلات: فارغ التحصیل هنرستان هنرهای زیبای پسران تهران ،رشته نقاشی،بهار 1341 فارغ التحصیل انیستیتو هنر شیکاگو رشته نقاشی وهنر های چاپی (....)،1347 فارغ التحصیل انیستیتو پرات ،نیویورک ،رشته نقاشی وتعلیم وتربیت هنری (.......) 1349 دانشیار پایه 19 دانشگاه هنر نمایشگاه های انفرادی: گالری برگ پاییز 1377 نگار خانه هفت تیر پاییز 1376 گالری بامداد،پاییز 1375 گالری اریا،زمستان ،1374 نگارخانه برگ،زمستان ،1373 گالری سبز ،پاییز 1371 گالری سبز پاییز 1370 گالری گلستان ،پاییز 1369 نگار خانه شهر ،زمستان 1356 انجمن ایران وامریکای (سابق) زمستان 1355 گالری زروان ،زمستان 1353 گالری تهران ،زمستان،1352 نمایشگاه های گروهی : گالری برگ ،تهران ،پاییز 1376 گالری آریا،تهران ،بهار ،1376 نمایشگاه بین المللی تهران ،بهار ،1376 گالری هفت ثمر ،پاییز 1375 یاد بود نیما یوشیج ،گالری بامداد،پاییز ،1375 گالری آریا ،تهران ،بهار ،1375 سومین بی ینال تهران،پاییز ،1374 گالری هفت ثمر ،پاییز 1374 سمینار توسعه فرهنگی ،دانشگاه تهران ،بهار 1374 تالارفجر ارشاد ،زنجان،بهار ،1374 جلوه هایی از هنر معاصر ایران ،موزه هنر های معاصر،زمستان،1373 فرهنگ سرای خاوران،زمستان،1373 نگار خانه هفت ثمر ،پاییز،1373 تالار اسعد گرگانی،گرگان ،بهار ،1373 دومین بینال،تهران ،پاییز،1372 نگار خانه برگ،تهران،تابستان،1372 نگار خانه نوین اصفهان ،پاییز،1371 بینال تهران،پاییز ،1370 فرهنگسرای نیاوران تهران،تهران ،1369 موزه هنر های معاصر تهران ،تابستان،1368 نگار خانه پافر ،شهریور 1368 موزه هنر های معاصر ،اسفند 1366 نمایشگاه یادبود استاد محمدی ،فرهنگسرای نیاورن ،اسفند ،1364 موزه هنر های معاصر تهران ،تابستان ،1356 نمایشگاه پنجاه سال هنر ایران،انجمن ایران امریکا (سابق)،زمستان 1355 نمایشگاه نقاشان ومجسمه سازان معاصر ایران ،بال،سوییس،خرداد ،1355 نگار خانه تهران ،دی 1353 نخستین نمایشگاه بین المللی هنر ،تهران ،دی 1353 صدمین نمایشگاه نگار خانه قند ریز ،تهران مهر 1353 هفتمین بازی های اسیایی تهران ،شهریور1353 انیستیتو پرات ،نیویورک،1349 دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا،1349 انیستیتو ی هنر شیکاگو،1344 سومین بینال تهران ،1341