مریم طباطبایی

files-artists-TabatabaeiMaryam[b1f6d5b7663493e955835a3155271dfc].jpg
۱۹ مهر ۱۳۹۲
۲۹ مهر ۱۳۹۲
مریم طباطبایی متولد: 14 تیر 1359 کارشناسی نقاشی- دانشگاه الزهرا- 82 کارشناسی ارشد نقاشی- دانشگاه هنر- 85 نمایشگاه های انفرادی: نقاشی - گالری گلستان- خرداد88 - طراحی ــ گالری آریا- بهمن84 طراحی- نقاشی- گالری آریا-خرداد 84 شرکت در بیش از 30 نمایشگاه گروهی طراحی، نقاشی، چاپ دستی و تصویرسازی