منیژه صحی

متولد 1334 تهران، ایران
. لیسانس نقش و چاپ پارچه از دانشکده هنرهای تزئینی (دانشگاه هنر)
. فوق لیسانس نقاشی از دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی
. رئیس گروه نقاشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد از سال 1368 تا 1377
. عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی
. عضو انجمن هنرمندان نقاش ایران
. عضو هیأت موسس انجمن هنرمندان نقاش ایران
. رئیس شورای مدیریت کمیته آموزش انجمن هنرمندان نقاش 79 تا 81
. عضو هیأت مدیره انجمن هنرمندان نقاش ایران (دوره دوم) 81 تا 84
 عضو گروه هنری + 30
مقاله و مصاحبه
. درباره هویت و هنرهای تجسمی ویژه نامه خبری نقش سومین نمایشگاه دوسالانه نقاشی ایران، 1374
 هنر مدرن و ارتباط هنر با جامعه نخستین نمایشگاه آثار فرهنگی هنری استادان دانشگاه آزاد، خبرنامه شماره 2، 1373
. تضاد، مجله حقوق زنان، دی و بهمن سال 1378
. آن سوی رنگ و بوم مجله سروش، مرداد 1379
. هنرنگارگری همچون عالم برزخ، روزنامه آفتاب امروز، بهمن 1378
. هیچ جنبشی در ایران روند منطقی و طبیعی خود را طی نمی‌کند، روزنامه توسعه، شهریور 1380

جوایز
 دریافت مدال نقره و لوح افتخار «نفر دوم» از سه سالانه بین المللی هنر معاصر پاریس سپتامبر و اکتبر 2002
 دریافت مدال و لوح یادبود «برگزیده هنرمند زن نقاش» در مراسم تجلیل از زنان هنرمند ایرانی، نهاد ریاست جمهوری و خانه سینماگران جوان، شهریور 1381
 لوح تقدیر اولین نمایشگاه هنرهای تجسمی بانوان استان تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد سلامی استان تهران، شهریور 1379
 دریافت لوح تقدیر هیأت داوران در جشنواره هنری آینه در آینه 1375
 دریافت لوح تقدیر به مناسبت برپایی دومین نمایشگاه هنری دانشجویی سراسر کشور، موزه هنرهای معاصر 1374
 دریافت لوح تقدیر از نمایشگاه آثار فرهنگی هنری استادان دانشگاه آزاد اسلامی 1373
 لوح تقدیر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، «استاد نمونه دانشکده هنر و معماری» 1379
 لوح تقدیر از دبیر کمیسیون امور بانوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، شهریور 1379
فعالیتهای فرهنگی
 مسئول برگزاری بخش هنری نخستین نمایشگاه آثار فرهنگی و هنری استادان دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آفرینشهای هنری کانون پرورش فکری 1373
 مسئول برگزاری نخستین نمایشگاه سالانة دانشجویان دانشکده هنر دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه فرهنگی آزادی، تیر 1371
دبیر مسابقات نقاشی، طراحی، خط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، فرهنگسرای بهمن، مرداد 1380
 مسئول برگزاری نمایشگاه هنرمندان نقاش و دختران یاس با همکاری سازمان فهرنگی هنری شهرداری تهران و سازمان زیباسازی فرهنگسرای هنر و گالری برگ، خرداد 81
 عضو هیأت داوری همایش فرهنگی و هنری فرهنگسرای بانو، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، 1380