کاظم حیدری

1345 تولد در تهران 1363 دیپلم علوم تجربی 1368 نمایشگاه جمعی به اسم سبک زندگی کردن در موزه شهر دوسلدورف 1369 دریافت جایزه هنرمند جوان از انجمن هنری شهرستان راین- زیگ 1370 نمایشگاه نقاشی در شهر سنکت آگوستین 1371 نمایشگاه نقاشی در بانک کلن 1372 نمایشگاه جمعی به اسم بدون خشونت در شهر زیگبورگ 1374 نمایشگاه جمعی به اسم بیگانه در غربت، نقاشی و چیدمان 1374 پایان تحصیلات سه ساله‌ی آموزشکده فنی گرافیک شهر کلن 1377 تا 1381 دانشجوی آکادمی هنر شهر دوسلدورف 1380 تا 1382 دانشجوی معماری و شهرسازی در دانشگاه دوسلدورف 1382 کارشناس ارشد در رشته گرافیک از دانشگاه دوسلدورف 1383 اجرای Perfomanc یوسف و زلیخا با همکاری و کمک وزارت فرهنگ و هنر ایالت نردراین- وست فالن 1384- رستم و اسفندیار اجرای پروژه‌ای هنری که با کمک وزارت خانواده‌ی دولت آلمان به موفقیت نایل شد.