جمشید حقیقت شناس

files-artists-Haghighat-shenasJamshid[b1f6d5b7663493e955835a3155271dfc].jpg
۲۸ مهر ۱۳۷۹
۰۶ آبان ۱۳۷۹
متولد تهران لیسانس گرافیک از دانشگاه تهران برگزاری نمایشگاه های متعدد در داخل و خارج از کشور.