همایون سلیمی

فارغ التحصیل از بزار پاریس ، رشته نقاشی ( جایزه رُشورُن) 1357 فوق لیسانس زیبا شناسی از دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه سوربن پاریس 1360 1362 فوق لیسانس تخصصی زیبا شناسی و علوم هنر ( تکنولوژی هنر ) از دانشگاه هنرهای تجسمی دانشگاه سوربن پاریس 1369 دکترای زیبا شناسی و علوم هنر از دانشگاه هنرهای تجسمی دانشگاه سوربن پاریس عضو هیئت علمی دانشگاه هنر مدیر گروه نقاشی عضو هیئت انتخاب و داوران پنجمین دو سالانه نقاشی ایران عضو انجمن مجسمه سازان ایران شرکت در تعداد زیادی نمایشگاه داخلی و خارجی