افشین نیک روش

files-artists-IMG-3346[b1f6d5b7663493e955835a3155271dfc].jpg
۰۷ اسفند ۱۳۹۴
۱۷ اسفند ۱۳۹۴

متولد 1347 تهران

کارشناسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف 1369

کارشناسی ارشد سازه های دریایی- دانشکده فنی دانشگاه تهران 1375

نمایشگاه انفرادی:

نگارخانه الهه 1381 -پرتره

نگارخانه آریا 1383-پرتره

نگارخانه اثر 1388-دیگری

نگارخانه الهه 1390

طبیعت بیجان نگارخانه شیرین  -چشم انداز  1393

نگارخانه الهه 1394-خشونت 

نمایشگاه گروهی:

نگارخانه سیحون 1377 نگارخانه سیحون 1378 نمایشگاه دو سالانه طراحی- نگار خانه برگ 1378 اولین بنیال دو سالانه طراحی ایران- موزه هنرهای معاصر 1379 گروه شهریور- خانه هنرمندان ایران 1381 گروه شهریور- خانه هنرمندان ایران 1383 نمایشگاه پرتره- نگارخانه آریا 1384 نمایشگاه پرتره- نگارخانه اثر 1386 هفتمین بنیال نقاشی معاصرایران- مرکز هنرهای تجسمی 1386 نگارخانه آرتا(تورنتو) 1388 عضویت: عضو انجمن نقاشان ایران عضو گروه شهریور- نقاشان فیگوراتیو سایر فعالیتها: تدریس طراحی