هانیبال الخاص

۱۷ فروردين ۱۳۸۴
۲۴ فروردين ۱۳۸۴
۲۳ آذر ۱۳۸۱
۳۰ آذر ۱۳۸۱
۱۲ دى ۱۳۷۹
۱۹ دى ۱۳۷۹
۱۹ خرداد ۱۳۷۹
۲۴ خرداد ۱۳۷۹
۲۷ خرداد ۱۳۷۸
۰۷ تير ۱۳۷۸
۰۷ تير ۱۳۸۲
۱۶ تير ۱۳۸۲
۰۳ تير ۱۳۸۶
۱۱ تير ۱۳۸۶
۲۰ خرداد ۱۳۸۷
۲۹ خرداد ۱۳۸۷
۱۷ خرداد ۱۳۸۸
۲۶ خرداد ۱۳۸۸
لیسانس هنرهای تجسمی از انستیتوی هنر شیکاگو فوق لیسانس هنرهای تجسمی از انستیتوی هنر شیکاگو ایلی نوی موسس گالری گیلگمش تدریس دروس تئوری و عملی هنر از سال 1959 در دانشگاههای داخل و خارج از کشور برپایی بیش از 60 نمایشگاه در خارج و داخل تألیف و ترجمه کتابهای مختلف برای بزرگسالان و کودکان از جمله ترجمه‌ی اشعار حافظ به زبان آشوری تصویرسازی کتاب و طرح روی جلد