حمید هادی نژاد

حمید هادی نژاد متولد 1352، تهران کارشناسی نقاشی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، 1375 دارای 10 اثر در موزه گالری نیندورف، برلین 13 نمایشگاه انفرادی در گالری های 27، سیحون، افرند، برگ، سعد آباد، عباسی و سپهری، تهران و برلین، 1390-1368