چهره های ماندگار ایران

چهره های ماندگار ایران

چهره های ماندگار ایران

Wonderland Group
01 Dec 2017
11 Dec 2017
آنانی که وقتی هستند هستند، وقتی که نیستند هم هستند.
آدم‌های معتبر و با شخصیت؛ کسانی که در بودنشان سرشار از حضورند و در نبودنشان هم تاثیرشان را می گذارند .
کسانی که هماره به خاطر ما می‌مانند، دوستشان داریم و برایشان ارزش و احترام قائلیم .
آنا‌نی که وقتی هستند نیستند، وقتی که نیستند هستند .
شگفت انگیزترین آدم‌ها در زمان بودنشان چنان قدرتمند و با شکوه اند که ما نمی‌توانیم حضورشان را دریابیم.
اما وقتی که از پیش ما می روند نرم  نرم و آهسته آهسته درک می‌کنیم؛ باز می‌شناسیم. می فهمیم که چه بودند؛
چه می گفتند و چه می خواستند. ما همیشه عاشق این آدم‌ها هستیم . هزار حرف داریم برایشان .
اما وقتی در برابرشان قرار می‌گیریم قفل بر زبانمان می‌زنند . اختیار از ما سلب می‌شود .
سکوت می‌کنیم و غرق در حضورشان مست می‌شویم و درست در زمانی که می‌روند یادمان می آید که چه حرف‌ها داشتیم
و نگفتیم . قطعا تعداد این آدم‌ها در زندگی هر کدام از ما به تعداد انگشتان دست است و شاید هم کمتر .
تمامی آثار این نمایشگاه تقدیم به این عزیزان
لیدا معتمد . مدیر گروه دنیای عجیب